YENİCANDER YÖNETİM KURULU ADINA

20.yüzyıl insanlığın çok uzun süredir hayalini kurduğu organ nakli tedavisinin hayata geçtiği bir yüzyıl olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca biriktirilmiş olan bilginin çok önemli bir kısmı son yüzyıl içerisinde yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Bu büyük başarıyı takiben 2015 yılına geldiğimiz bugünlerde mucizevi bir tedavi alanında kazandığımız deneyimi insanlarımıza ulaştırabilmek noktasında yaşadığımız sıkıntı ile mücadele halindeyiz.

Tedavi edilebilen bir hastalıktan hayatın son bulması katlanılabilecek bir durum değildir. Ülkemizde ve tüm dünyada organ yetmezliği olan binlerce hastamızı organ bulunamadığı için kaybetmekteyiz. Organ bağışının yetersizliği batı dünyası ile kıyaslandığında ülkemizde daha da can yakıcıdır. Batılı ülkelerden eğitim almak için ülkemize doktorların geldiği bir ortamda organ bağış yetersizliği nedeniyle hastalarımızı kaybediyoruz. Türkiye organ nakli alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olmuş ve bu alanda çok önemli bir deneyim biriktirmiştir. Şimdi ülke olarak aşmamız gereken tek engel organ bağış oranlarıdır.

Bu anlamda halk arasında dolaşan yanlış bilgilerin düzeltilmesi, organ bağışı ile gerçekleşen mucizelerin bıkmadan usanmadan anlatılması gerekmektedir. Hayatın son bulduğu noktadan yaşam çıkarmak, hayatı bağışlamak tüm inançlar nezdinde de desteklenmektedir. Ülkemizde Diyanet İşleri 1960’lardan itibaren bu konuda organ bağışını destekleyici bir duruş sergileyerek çalışmalarımıza destek olmuştur.

Derneğimiz organ bağış bilincinin arttırılması hedefini kendi çalışmaları açısından ana hedef olarak önüne koymuştur. Çalışmalarımızı bu perspektif ile yapmakta bir yandan halkımızı bilinçlendirmeye yönelik toplantılara katılmaktayız, diğer yandan da organ nakli ile gerçekleşen mucizeleri topluma aktararak organ bağışı ile nasıl bir sonuç elde edildiğini göstermeye çalışmaktayız. Geride kalan süreçte çocuk yaş grubu hastalarımızın sosyalleşmesine yönelik yaz kampları, bilimsel açıdan deneyimlerin paylaşılması ve güncel yaklaşımların tartışılmasına yönelik sempozyum, organ nakli alanında gerçek hasta hikayelerini içeren “Naklen Hayat” kitabının basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Organ bağışı bilincinin arttırılması hedefi uzun soluklu bir hedeftir. Bıkmadan usanmadan bu hedefe yönelik uzun soluklu çalışmaların gerçekleştirilmesi şarttır. Aynı zamanda bir seferberliği gerektirir. Bu konu sadece organ bağış haftası etkinlikleri ile halledilebilecek bir sorun da değildir. Sivil toplumun, devletin, bilimsel kuruluşların, yazılı ve görsel medyanın topyekün mücadelesiyle aşılabilecek bir sorundur. YENİCANDER Yönetim Kurulu olarak organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören hastalarımıza destek olmak, organ nakli ile tedavi olmuş şanslı azınlığın sosyal yaşama adaptasyonu, üretkenliğinin sağlanması alanlarında projeler üretmek amacındayız. Bir an olsun kendiniz ya da bir yakınınızın organ yetmezliği olduğunu düşünün. Tedavinin gerçekleştirilmesi toplumun bu konuya duyarlılığına bağlı maalesef. Kendiniz veya yakınlarınız için isteyeceğiniz tedaviyi hiç tanımadığınız binlerce hasta için de istemek gibi bir erdemliliği gösterdiğinizde en azından insana yaraşan bir yaklaşımı göstermiş olacaksınız. Diğer yandan hepimizi gelecek için sigortalayan bir sistem için adım atmış olacaksınız.

Hayattan yana olmak ve hayatı bağışlamak adına mücadelemize vereceğiniz destek için şimdiden sonsuz teşekkürler.

Saygılarımla,
Doç. Dr. Gürkan Tellioğlu