Böbrek ve Pankreas Nakli

Ülkemizde, kronik böbrek yetmezliği olan hasta sayısı 40 bin civarındadır. Bu hastaların her yıl ancak % 3 'üne böbrek nakli yapılmaktadır. Nakil sayısının bu kadar düşük olmasının en önemli nedeni, verici bulmaktaki zorluklarla birlikte nakil merkezlerinin yetersizliğidir.

Gaziosmanpaşa Hastanesi, Böbrek Nakli Merkezi olarak diyalize girmekte olan ve yaşam savaşında zorda kalmış insanlara yardım etmek amacıyla, teknolojik olarak en ileri donanım ve konusunda deneyimli hekim kadromuzla hizmet vermekteyiz. Gaziosmanpaşa Hastanesi böbrek nakli merkezinde, Aralık 2007 den bu yana 1300'ü aşkın nakil gerçekleştirilmiş ve %98 başarı oranına ulaşılmıştır. Böbrek Nakli alanında İstanbul'da ilk sıralarda bulunan merkezimiz şu anda 2 organ nakli cerrahı, 1 erişkin ve 1 çocuk Nefroloji uzmanı, 2 organ nakli koordinatörü, 20 hemşire ve 15 kişilik idari ve yardımcı çalışandan oluşan toplam 41 kişilik deneyimli bir kadroyla hastalarına hizmet vermektedir.

Merkezimizde organ nakli öncesi hazırlık işlemleri hastanenin tüm bölümlerinin de özverili çalışmaları ile 3-4 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmakta ve eğer hastanın nakli için bir engeli yok ise nakil işlemi de hemen gerçekleştirilmektedir. SGK mensuplarına canlı vericilerin ve alıcıların nakil hazırlık tetkikleri ve nakil ameliyatı ücretsiz yapılmaktadır.

Karaciğer Nakil Merkezi

Karaciğer 400’den fazla fonksiyonu olan vücudumuzun en büyük iç organıdır. Görevleri arasında: proteinler başta olmak üzere kolesterol, fosfolipidler, pıhtılaşma faktörleri gibi önemli yapıtaşlarını sentezlemek, safra salgılamak, birçok kimyasal madde ve ilaçtan vücudu temizlemek, bağışıklık sistemini düzenlemek ve kan şekeri düzeyini ayarlamaktır. Karaciğeri etkileyen akut ve kronik pek çok hastalık bu yaşamsal fonksiyonları geri dönüşümsüz olarak etkileyebilir. Modern tıbbın imkanları ile tedavi edilemeyen aşağıdaki durumlarda karaciğer nakli ile görevini yapamayan organın yeni bir karaciğer ile değiştirilmesi zorunludur. Günümüzde karaciğer anatomisinin daha iyi anlaşılması, medikal ve cerrahi tedavilerin ilerlemesi ile karaciğer nakli zamanında yapılırsa %80-90 başarı oranı ile yapılmaktadır.

Başlıca karaciğer nakil endikasyonları:
• Kronik karaciğer hastalığı (B ve C hepatit, alkol ve biliyer siroz gibi hastalıklara bağlı)
• Akut karaciğer yetmezliği (mantar ve ilaç zehirlenmeleri neticesinde)
• Rezeke edilemeyen karaciğer tümörü (hepatoselüler karsinom) ile bazı benign tümörlerde
• Metabolik hastalıklar
• Masif karaciğer yaralanması
• Parazitik enfestasyonlar

Karaciğer nakli kararı alınan hastalar için gerekli organ öncelikle beyin ölümü sonrası bağışlanan organlar vasıtasıyla olmalıdır. Ancak vefaten bağış ile talebin karşılanamadığı durumlarda diğer nakillerde de olduğu gibi dördüncü dereceye kadar olan akrabalardan canlı vericili nakiller yapılmaktadır. Tamamen sağlıklı bireylerden seçilen canlı vericilerin karaciğerlerinin %70 i nakil edilmek için alınabilmektedir. Ameliyattan sonra kanama, damarsal ve safra yolları sorunları ile infeksiyonlar önemli komplikasyonları oluşturmaktadır. Sonuçta olarak; karaciğer nakli için zamanlaması iyi ayarlanan hastalar başarılı bir ameliyat dönemini takiben tamamen sağlıklı bir şekilde hayatlarına dönebilirler.